Program na LS 2017/2018

Biologické čtvrtky ve Viničné jsou určeny všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně „Fotochemie“ v přízemí Viničné 7. Součástí každé přednášky je diskuse a posléze společné posezení v hospodě.

1. března Dirk Schulze-Makuch: Testing the dry limit of life
From an asphalt desert to the Atacama desert and Mars
8. března Jaroslav Flegr: Nekrvavý příběh jedné hereze
Zamrzlá evoluce po dvaceti letech
15. března John Pannell: Keep the male in mind!
The trials and tribulations of plant sexuality
22. března Miroslav Svoboda: Mizející karpatské pralesy
Důsledek přirozených disturbancí, nebo globálních změn?
29. března Vladimír Remeš: Makroetologie!
Evoluce rodičovského chování a zbarvení z ptačí perspektivy
5. dubna Vladimír Hampl: Život bez mitochondrie
Studium bezvýznamných prvoků může být významné
12. dubna Jan Romportl: Umělá inteligence v přirozeném světě
Proč neuronové sítě najednou začaly fungovat
19. dubna Radka Reifová: O druzích, genech a supergenech
Konec jednoho velkého omylu
26. dubna Jan Konvalinka: Chemici proti virům, viry proti chemikům
Proč jsou virostatika drahá a proč přestávají fungovat
3. května Jitka Bušková: Snící mozek
Sny ve zdraví a v nemoci
10. května Oldřich Říčan: Caá-etê – opravdový les
Historie, současnost a budoucnost Atlantského lesa a jeho fauny